VIIKKO 37 AUKIOLOAJAT

CADDIEMASTER

MA - SU 9 - 18

TOIMISTO

MA - PE 9 - 15

Ilmoittautuminen auki vielä useaan loppukauden kilpailuun ja tapahtumaan, erityisesti HGK - EGS Ryder Cup:iin (seniorikilpailu) kaivataan lisää pelaajia. Lisätietoja löydät kilpailukalenterista. 

Tervetuloa mukaan!

 

Turvallisuuden parantaminen väylällä 14

ke 8. syyskuuta 2021 12.47.00

Turvallisuuden parantaminen väylällä 14

 

Väylää 14 on pelattu kesän puolivälistä saakka vain punaiselta tee -paikalta. Läheltä piti -tilanteiden vuoksi jouduttiin muut tee -paikat sulkemaan. Avauslyönnit suuntautuivat liian usein vasemmalle kentän rajojen ulkopuolelle, aiheuttaen vaaratilanteita väylän vieressä kulkevalle kevyen liikenteen tielle ja siirtolapuutarhan asukkaille. Koko ajan on todettu ollut selvää, että järjestely on tilapäinen ja kerrottu kenttätoimikunnan etsivän siihen ratkaisua. Väylän linjausta ja turvallisuuden merkittävää parantamista on mietitty yhdessä kenttäarkkitehti Philip Spogårdin kanssa. Suunniteltu uudelleen linjaus muuttaa koko väylän teepaikalta viheriölle. Suunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin vuokranantajan (Liikuntavirasto) lupa tarvittaviin raivauksiin ja puunkaatoihin. Samalla sovittiin myös uusien puiden istuttamisesta väylien 14 ja 15 väliin. Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 7.9. 2021 väylän 14 muutossuunnitelmat sekä niihin liittyvät urakat.

Väylälle tarvittavien ja suunniteltujen muutosten rakentaminen alkaa välittömästi. Tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset tämän syksyn aikana, jotta väylä olisi valmiina peliin heti kauden 2022 alussa, kuten olivat väylä 10 ja 18 tämän kauden alussa

 

 

Väylälle 14 tehtävät muutokset ja niiden aikataulut ja vaikutus pelaamiseen.

 

  1. Uusi tee -alue

Kokonaan uusi tee -alue tehdään nykyisen olevan vasemmalle puolelle. Uusi avauslyöntipaikka suunnataan pelisuunnassa selvästi enemmän vasemmalle, lähes kohti Mätäojan ylittävää vanhaa siltaa. Kulku teealueelle tehdään pelisuunnassa oikealle, nykyinen on vasemmalle

 

  1. Väylän siirtäminen oikealle

Väylä siirretään kokonaisuudessaan oikealle n. 20–25 metriä, eli sinne mihin uusi tee- alue avauslyönnit ohjaa.

Väylän alussa olevaa tammen oksia karsitaan ja typistetään tarpeen mukaan. Muutamia uuden väylän reunassa olevia pieniä pihlajia poistetaan

Nykyisen väylän keskelle rakennetaan hiekkaeste / hiekkaesteitä ohjaamaan avauslyöntiä oikeaa suuntaan uudelle väylälle

Juuri ennen Mätäojaa, väylän puolelta katsottuna, poistetaan kolme tervaleppää, jotta lähestymislyönnin voi uudelta väylältä tehdä tarvitsematta löydä puiden yli.

 

  1. Uusi viheriö

Kokonaan uusi viheriö rakennetaan pelisuunnassa vasemmalla puolelle. Uuden viheriön vasen reuna on kutakuinkin nykyisen hiekkaesteen vasen reuna. Sijoittamalla viheriö pelisuunnassa enemmän vasemmalle pyritään siihen, etteivät isot puut juuri ennen viheriötä enää estäisi/haittaisi lähestymislyöntejä.

 

Uuden väylän ja viheriön tarkemmat piirustukset julkaistaan kotisivuilla / ilmoitustaululla heti, kun ne ovat käytössä. Viimeistään 13.9. alkavalla viikolla.

 

Johtokunta & Kenttätoimikunta

Takaisin uutisiin