Syyskokous pidetään tutussa paikassa

ke 14. marraskuuta 2018 15.09.00

KOKOUSKUTSU

 

Helsingin Golfklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.11. 2018 Ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa (Vanha Viertotie 23) alkaen kello 18.00. 

 

Kokouksessa käsitellään 

 

- sääntömääräiset ja muut esityslistassa mainitut asiat

 

            Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 17.00. Kahvitarjoilu. 

 

Tervetuloa!

 

Johtokunta

 

 

MÖTESKALLELSE

 

HGK’s stadgeenliga höstmöte hålls torsdagen den 29.11. 2018 i Yrkeshögskola Metropolia (Gamla Chaussen 23) kl. 18.00

 

På mötet behandlas 

 

- stadgeenliga och andra på föredragningslistan nämnda ärenden

 

            Anmälning till mötet och kaffeservering börjar klockan 17.00.

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 

 

KOKOUSMATERIAALI

 

Kokouksen materiaali on nähtävillä vuosikokouskansiossa toimistolla ja tulostettavissa yhdistyksen nettisivujen materiaalisalkussa viimeistään 15.11. alkaen (www.helsingingolfklubi.fi àHGK àMateriaalisalkku).

 

Mikäli haluat, että materiaali lähetetään sinulle joko postitse tai sähköpostitse, otathan yhteyttä; lauri.gulin@helsingingolfklubi.fi tai 050 528 1152.

 

Kokousmateriaali sisältää mm. toimintasuunnitelman, talousarvion 2019 ja HGK:n maksut.

 

MÖTESHANDLINGAR

 

Möteshandlingarna finns till påseende i mötespärmen på klubben och de kan skrivas ut från materialportföljen på klubbens webbsida fr.o.m. 15.11. (www.helsingingolfklubi.fi àHGK àMateriaalisalkku).

 

Önskar du att materialet skickas till dig antingen per post eller per e-post kontakta; lauri.gulin@helsingingolfklubi.fi eller 050 528 1152.

 

Möteshandlingarna omfattar bland annat strategin, budgeten 2019 och HGK’s avgifter.

Takaisin uutisiin