Lauantaina 31.7. voimassa on golfautokielto.

Caddiemaster suljetaan 30.7. poikkeuksellisesti kello 18:00

Golfliiton hallitustiedote koronatilanteesta

to 25. maaliskuuta 2021 20.15.00

Tulemme yhdessä toimialajärjestöjen kesken antamaan ohjeistuksen siitä, miten golfia voi pelata. Tilanne om  hankala ja monimutkainen ohjeistusten ja rajoitusten ollessa vielä epäselvää. Tiedämme, että hallitus on antamassa esityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa turvatun liikkumisvapauden väliaikaisestarajoittamisesta väestön suojaamiseksi covid-19-epidemian leviämiseltä. Lailla voitaisiin rajoittaa henkilön liikkumista ja oleskelua muualla kuin henkilön asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastuvassa asuinpaikassa, jos se olisi välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Esityksen mukainen valtioneuvoston asetus, jolla määriteltäisiin ne alueet, joissa henkilöidenliikkumista ja oleskelua rajoitettaisiin, voitaisiin antaa määräajaksi, joka olisi enintään 21 vuorokautta ja sitä voitaisiin jatkaa enintään 21 vuorokautta kerrallaan. Asetus olisi annettava tietylle tarkkaan rajatulle kuntien alueelle. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi poikkeuksista liikkumisrajoitukseen tilanteissa, joissa liikkuminen olisi välttämätöntä. Lisäksi esityksessä säädettäisiin, että tietyillä reunaehdoilla ulkoilu esimerkiksi virkistäytymistarkoituksessa olisi sallittua ilman välttämättömyysedellytystäkin.

Emme vielä tiedä mitä noilla mainituilla reunaehdoilla tarkoitetaan ja mitä se tarkoittaisi golfin osalta. Odotamme lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden tarkentumista. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi velvollisuudesta käyttää kasvomaskia tai hengityssuojainta. Kasvomaskin tai hengityssuojaimen käyttöä edellytettäisiin vuonna 2007 ja sitä aiemmin syntyneiltä henkilöiltä silloin, kun henkilö välttämättömään rajoitusalueella liikkumiseen perustuen on sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä.

Ehdotetun lain olisi tarkoitus olla voimassa 14.5.2021 asti. Varsinaisesta liikkumis-ja oleskelurajoitusten kestosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella enintään 21 vuorokautta kerrallaan, kuten edellä on todettu. Aiemmin annettu Valtioneuvoston periaatepäätös sekä Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) ettäTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositus sisätiloissa järjestettävään harrastustoimintaan antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioiden alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi.

Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta. OKM:n ja THL:n suositus käsittelee sisätiloissa järjestettävää liikuntatoimintaa epidemian kolmessa eri vaiheessa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe). Olympiakomitean sivuilla on päivittyvä ohjeistus ”Koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun” ja AVI:en sivuilta löytyy ohjeistusta esim. kokousten järjestämiseen. Kannustamme ottamaan käyttöön viime vuonna hyväksi koetut käytännöt. Suosittelemme seuraamaan ja noudattamaan annettuja ohjeita tarkasti. Tarvittaessa ohjeistuksen tulkinta-apua voi pyytää golfliitolta.

Golfliiton sivustolle tästä

Olympiakomitean sivustolle tästä

Takaisin uutisiin